BURSA’NIN ÇEVRE DÜZENİ PLANI MİMAR MASASINDA

Yeni Şafak 21.09.2011

Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde şehrin çevre düzeni masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, planın başta deprem gerçeğinin göz önüne alındığını ve bu yönde Türkiye’de başarılı örneklerinden de faydalanılarak hazırlandığını söyledi.

 Bursa’nın geleceğine yön verecek olan Çevre Düzeni Planı, Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Nisan 2011′de çalışmalarına başlanılan Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nda, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra planlanan faaliyetlerin gündeme getirildiği toplantıya, akademik odalardan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Necati Şahin, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi üyeleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar ve İl Özel İdaresi’nin ilgili birimlerinin yöneticileri katıldı.  Toplantının açılışında söz alan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın, kentin gelecekteki kimliğini belirleyeceğini ve Bursa’nın Anayasası konumunda olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve İl özel İdaresi’nin 1/100.000 ölçekli planda akademik odalarla birlikte hareket etmek istemelerini son derece memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kaya, “Bu anlayışın kenti ilgilendiren tüm konularda devam etmesini ve katılımcılık ruhunun kamu kurumlan ile akademik odalar arasında devamlılık göstermesini arzu ediyoruz.” dedi.

KAYA: BU PLANDAN ZİYADE, ALT ÖLÇEKLİLER DE KENT ADINA ÖNEMLİ

Daha önceki 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planlanılın da aynı katılımcılık anlayışı ile hazırlandığını hatırlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada sadece 1/100 bin ölçekli plana bağlı kalmayarak, 1/25 bin, 1/50 bin ve 1/1000 ölçekli uygulama planlar da son derece önemli. Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek, kaliteyi ön plana çıkarmak için her türlü ortak çalışmaya hazırız. Mevcut planlarda insanlann sadece yatacağı yerler değil, dünyadaki iyi örneklerin yer aldığı yaşam alanlannın yaratılması gerekiyor.”

VARDAR: PLANA KATKI KOYACAK HERKESLE ÇALIŞMAK İSTERİZ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar da, 1/100 bin Ölçekli Çevre Dizeni Planı’nın başta deprem gerçeği göz önüne alınarak, bu yönde Türkiye’de başanlı örneklerinden de faydalanılarak hazırlandığını söyledi. Bursa’nın planlamasında aktif rol oynayabilecek herkesi başta akademik odalar olmak üzere oluşturulan çalışma gruplannın içerisinde görmek istediklerini vurgulayan Vardar, “Bu projeye katkı koyabilecek herkesten faydalanmak niyetindeyiz. Bursa’nın daha’ yaşanılabilir bir kent olması için çalışıyoruz.” dedi.