BURSA’NIN VİZYONU ŞEKİLLENİYOR

Bursa Meydan 25.10.2011 Kentin imar anayasası olarak nitelendirilen Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nın vizyon belirleme çalıştayı belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa’nın geleceğinin şekillendirildiği’1/100000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nın vizyon belirleme çalıştayı, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre ortaklaşa hazırlanan planın vizyon belirleme çalıştayı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (MerinosAKKM) yapıldı.

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri SeyfettinAvşar, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, il müdürleri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim görevlileri ve şehirplancıları katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdullah Karadağ, Bursa’nın yeni kurulan bir şehir olmadığını, 15 milyon yıl öncesine ait yaşamların tespit edildiğini dile getirdi. Bursa gibi bir şehrin 3 yıllık, 10 yıllık ve 100 yıllık planlarının olması gerektiğini belirtenKaradağ, “Bu konuda devlet ve belediyeler öncü olmalıdır. Şehirler dahadüzenli olmadır. Bursa, tarih, kültür
ve sanayi şehridir. Bu çalışmalarla, değerlerimizin önünü açacak, gençlerimize,torunlarımıza güzel bir miras bırakacak pro jeler üretilmesini temenniediyorum” dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Müfit Aydın ise, İl Çevre Düzeni Planı’nın Bursa’nın gelişimini yönlendireceğini söyledi. Aydın, çalışmalar kapsamında sanayi, tarım, konut, yaşam kalitesi, kentsel riskler, bölgesel kalkınma, doğal çevre, tarihi mirasın korunması, yerel yönetişim, ticaret ve hizmetler, turizm, ulaşım, lojistik ve altyapı sektörleri hakkında verilerin toplandığını ifade etti. Prof. Dr. Handan Türkoğlu da, katılımcılaraçalışmaların süreci hakkında bügi verdi. Doç. Dr. Anlı Ataöv ise toplantıda, çalışmada izlenen yöntemler hakkında birsunum yaptı