BURSA 2023′U PLANLADI

Posta Bursa 08.02.2013 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 60 akademisyenin koordinatörlüğünde 1/100 bin ölçekli 2030 İl Çevre Düzeni Taslak Planı hazırlandı. Belediye, planın hazırlanma aşamasında toplumun pek çok kesiminden görüş aldı. Yüksek yaşam kalitesine sahip bir Bursa’yı hedefleyen plan Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine sunuldu Koordinatör anlattı Bursa Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı 1/100 bin ölçekli 2030 yılı Î1 Çevre Düzeni Taslak Planı’nı belediye meclis üyelerine sundu. BUSKÎ Konferans Salonu’nda Proje Koordinatörü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Başkanı Prof. Dr. Handan Türkoğlu tarafından yapılan taslak sunumuna Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yıldırım Belediye Başkanı özgen Keskin, Mudanya Belediye Başkanı Hasan Aktürk, Gürsu Belediye Başkanı Orhan özcü, Gemlik Belediyesi Başkanvekili Refik Yılmaz ile meclis üyeleri katıldı. Türkiye’ye örnek Prof. Dr. Handan Türkoğlu, geçen nisan ayında başlayan planlama çalışmalarının katılımcılık açısından Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Çalışmalar kapsamında bin sayısal harita hazırlandığını ifade eden Prof. Dr. Türkoğlu, proje paydaşları ve toplumun farklı katmanları ile 180 toplantı yapıldığını ve bu toplantılara 2 bin 780 kişinin katıldığını vurguladı. Prof. Dr. Türkoğlu, tarımdan sanayiye, depremsellikten yapı stoğuna kadar Bursa’nm mevcut durumunun sayısal olarak ortaya konulduğunu, planlamanın hem fiziksel hem de ekonomik ve sosyal dengeler gözetilerek yapıldığını ifade etti. Hedef kaliteli yaşam Prof. Dr. Handan Türkoğlu, “Ortak vizyonumuz doğal ve kültürel zenginliğini koruyan ve yaşatan, sektörel çeşitliliğini insan, çevre ve bilgi odaklı geliştiren ve yöneten, rekabet gücüne sahip, yenilikçi, yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve bölgesinde öncü Bursa” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de bu çalışma ile Bursa’nm hem mevcut durumunun hem de 2030 projeksiyonunun sayılarla ortaya konulduğunu söyledi. Başkan Altepe, “Bursa’nm yaşam kalitesini yükseltmeyi hedef liyorsak, bilgi teknolojilerine dayalı üretim yapmak zorundayız” dedi. Başkan Altepe, sunumun ardından Prof. Dr. Handan Türkoğlu ile Prof. Dr. Mehmet Ocakçı’ya plaket verdi.