2780 KİŞİ ÎLE HAZIRLANAN BURSA PLANI

Bursa Hayat Gazetesi 22.03.2013 Evet; sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu da başardı ve Türkiye’de yine bir ilk’e imza attı. 2010 yılında hazırlanmaya başlayan, 2030 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı, dün bizzat hazırlayıcıları tarafından yapılan bir sunumla basına anlatıldı. Doğruyu söylemem gerekirde; dün, Büyükşehir Belediyesi’nin basın toplantısını yapacağı Dobruca’daki Sosyal Tesisleri’ne giderken, orada karşılaşacağım manzarayı hiç tahmin etmemiştim. Onlarca üniversite hocası, Sosyal Tesisleri doldurmuştu. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu başkanlığında, ODTÜ, İTÜ, Galatasaray, Uludağ ve Şehir Üniversitesi’nden tam  60 akademisyen hocadan oluşan bir kurul, tam 3 sene boyunca Bursa’nın 2030 İl Çevre Düzeni Planı nı hazırlamak için çalışma yaptı. Plânın hazırlık sürecine ise; meclis üyelerinden tutun da, odalara, sanayicilere ve çeşitli meslek örgütlerine kadar 2780 kişilik çok geniş bir yelpazede katkı konuldu. Yani; bu plânı, ne bakanlık hazırladı ve ne de belediye. Bu plânı, en uzman kişilerinin öncülüğünde bütün Bursa hazırladı. Tamamen katılımcılığı esas alan, bilimsel ve özgür bir çalışmadan bahsediyoruz. Hiçbir müdahalenin olmadığı, sadece bilimsel esasların öncelendiği, son derece serbest bir çalışmadır söz konusu olan. Hatta, o kadar hür ve demokratik bir çalışma yapılmış ki; Bursa olarak bizlerin hoşuna gitmeyecek şeyleri bile, hiç gözümüzün yaşına bakmadan ortaya koymuşlar. Kısacası; 2030 yılına kadar, Bursa ilinin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını hazırlamışlar.

“HEPİMİZ DAĞ YÖRELERİNE TAŞINACAĞIZ!”

Bursa nın karnesinin pek parlak olmadığını söyleyen Türkoğlu; hem yerleşme olarak ve hem de koruma alanları üzerine konutlar yapılmış olduğunu, Bursa’nın alüvyon yelpazesi üzerine kurulmuş bulunduğunu, bilhassa inegöl ve Gemlik’in oldukça riskli bölgeler olduğunu, Osmangazi ve Yıldırım’ın ise daha da riskli olduğunu kaydederek; “Sonuçta hepimiz dağ yörelerine taşınacağız” dedi. Daha sonra; basın mensuplarının bu konu üzerine gitmeleri karşısında, “şaka” yaptığını söyledi ama herkes de “her şaka da bir gerçek payı vardır” demekten kendini alamadı. Açıkçası, konu uzun. Meselenin birçok yönü var. Hazırlanan plân ile ilgili olarak çeşitli görüşler ortaya atıldı. Bu konuda; benim de plân hazırlama komisyonuna sorum oldu. Bunları da, daha sonra yazarız. Şimdilik, bu kadar olsun! Sevgi ve saygılarımla, Allah’a emanet olunuz

1/100.000 ÖLÇEKLİ PLAN NE DEMEK?

Dün yapılan sunumda, haliyle birçok teknik terimlere yer verildi. Bir köşe yazısı formatında, bunları olduğu gibi aktarmak, pek çok insan tarafından sıkıcı bulunabilir. Bu nedenle ben; konuyu, mümkün olduğu kadar sadeleştirip özetleyerek aktarmaya çalışıyorum. Yani, sokaktaki vatandaş da ne olduğunu anlayabilsin. İlk önce; bu, 1/100.000′lik Plân mevzuuna kısaca değinelim. Şehircilik ve planlama ilkeleri açısından incelendiğinde; üst ölçekli plânlar, kentin ülke ve bölge içindeki rolünü belirler. İlin doğal kaynaklarının, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kullanılması ve fiziksel mekâna yansıtılmasını sağlarken, kentsel işlevlerin mekânsal organizasyonunu düzenleyen ve ekolojik dengeyi sağlayan plânlardır. Üst ölçekli plânlar, alt ölçekli plânlara yön veren, acil müdahale gerektiren alanların koruma kullanma dengesini sağlayan plânlardır. İlimizde, plân hiyerarşisinin en üstünde bulunan 1/100.000 ölçeli plân, hangi bölgelere alt ölçekli plân yapılması gerektiğini belirleyerek ilin gelişimini kontrol etmektedir.

PLANI HAZIRLAYANLAR NELER DEDİ!

2030 Yılı 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Plânı, plânı hazırlayan akademisyenler komisyonu adına, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu tarafından sunuldu. 1998 yılında yapılan Bursa Plânı’nın, dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeler, yasalardaki değişiklikler ve 1999 yılında meydana gelen deprem nedeniyle yetersiz kaldığını dile getiren Prof. Türkoğlu; teknolojik verilerin dijital ortama geçirilmesi ve tematik haritaların hazırlanması gerekiyordu dedi. Bu plânların, VİZYON belirlenmesiyle başladığını kaydeden Türkoğlu; vizyonun katılımcı olarak belirlendiğini ifade etti. Bursa’nın stratejik olarak 9 ekseninin belirlendiğini bildirdi. Vizyon; doğal ve kültürel zenginliği koruyan, yenilikçi ve bölgesinde öncü bir Bursa’yı hedefliyor. Bursa’nın çevre dostu olarak korunması gerektiğini ifade eden Türkoğlu; Bursa’nın bölgesinde yıldız olması için her türlü imkâna sahip olduğunu ifade etti.