BURSA 2030′A KİLİTLENDİ

Yeni Şafak Gazetesi 30.03.2013 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yüksek yaşam kalitesi vizyonu ile yaklaşık 60 akademisyenin koordinatörlüğünde tüm toplum katmanlarının görüşleri alınarak şekillenen 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının katılımcılık açısından Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Başkan Recep Altepe, sunum öncesi yaptığı konuşmada, Bursa’nın geleceği açısından büyük önem taşıyan ve geleceğe dönük ana kararların alındığı çalışmanın planlamada katılımcılık açısından Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar proje paydaşları ve toplumun farklı katmanları ile 180 toplantı yapıldığım ve bu toplantılara 2 bin 780 kişinin katıldığını belirten Altepe, “Bu tür çalışmalarda en fazla konuşulan konulardan biri de katılımcılık olmadığıdır. Birilerinin gelip planlan yaptığı söylenir. Ancak biz 20 danışman akademisyen ve 60 akademisyenin katkılarıyyla yaptığımız bu planlamada toplumun tüm kesimlerine ulaştık” dedi. Planı ‘kentin ortak çalışması’ olarak nitelendirilen Altepe, kentin geleceği açısından bu planlamaya herkesin uyması gerektiğinin altım çizdi.

ÖNCÜ BURSA

Proje Koordinatörü İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Başkam Prof. Dr. Handan Türkoğlu da, gerek planlama aşaması gerekse elde edilen verilerle Bursa’nın bugüne ve geleceği hakkında bilgiler verdi. Tarımdan sanayiye, depremsellikten yapı stoğuna kadar Bursa’nın mevcut durumunun rakamsal olarak ortaya konulduğunu, planlamanın da hem fiziksel hem de ekonomik ve sosyal dengeler gözetilerek yapıldığını ifade eden Türkoğlu, “Ortak vizyonumuz ise doğal ve kültürel zenginliğini koruyan ve yaşatan, sektörel çeşitliliğini insan, çevre ve bilgi odaklı geliştiren ve yöneten, rekabet gücüne sahip, yenilikçi, yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve bölgesinde öncü Bursa” diye konuştu.

BÜTÜN OLARAK ELE ALINMALI

Türkoğlu, “Kentsel dönüşüme Yıldınm ve Osmangazi’den başlamanın uygun olduğunu düşünüyoruz. Dönüşüm mutlaka üst ölçekli planlarla ele alınmalı. Parça parça yapılan dönüşüm uygulamaları birbirinden kopuk olacak ve sonradan çeşitli sorunlara yol açabilir” dedi.