‘BURSA PLANI’ DÜNYA’DAKİ İLK ÖRNEK

Anayurt Gazetesi 16.10.2012 Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yılda 2 bin 780 kişinin katılımıyla 180 toplantının yapıldığı 1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı ile bu katılım modeliyle üretilen Türkiye’nin ilk planını hayata geçiriyor. Proje koordinatörü Prof. Dr. Handan Türkoğlu tarafından Kasım ayı içinde Amerika’da Cincinnati Üniversitesi’nde anlatılacak olan proje, aynı zamanda dünyadaki ilk örnek uygulama olarak akredite edilecek. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının, kentlerin öncelikleri ile birlikle gelecek vizyonunu belirleyen, gelişimini yönlendiren, kentin hangi ekonomik sektörlerde nasıl gelişeceğini gösteren, yol haritasının çizildiği ortak akıl ürünü belgeler olduğunu vurguladı. Şehirlerin anayasası olan bu planların kentlerin geleceğinin felsefesini ortaya koyduğunu dile getiren Vardar, “Bu düzeyde kapsamlı bir planın, alt ölçek planlan yönlendirici ana kararlan içermesi, rapor ve programı ile kararların nasıl ve kimler tarafından uygulamaya geçirileceğini de tanımlaması gerekmektedir. 1998 onaylı plana göre bazı güzel düzenlemeler yapıldı. Kentin gelişme yönünün batı yönünde olması yaklaşımı, şehir içindeki kirletici sanayinin yerleşim alanı dışına çıkarılması yönünde çalışmalar yapıldı. Batı planlama bölgesinde konut alanlan ve çalışma alanlan oluşturuldu. Merkez planlama bölgesi içinde Ulaşım Ana Planı yapılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı” dedi. Yeni bir plan hazırlanması gerekliliğini ortaya koyan nedenler hakkında da bilgi veren Vardar, 1998 onaylı Çevre Düzeni Planı’nın 1990′lı yılların verileri esas alınarak hazırlanması nedeniyle kentin gerisinde kaldığını kaydetti, Vardar, “1999 yılında ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından, depremsellik konusu ülke gündeminde önem kazanırken, mevcut planda yeterince ele alınmamıştı. Sosyoekonomik ve kültürel anlamda gelişmeler, değişimler ve çeşitlilik yaşanması, Bursa’nın ekonomik gelişim sürecinde sektörel hedeflerinin yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyuldu. Bursa’nın gerek dünya gerekse Türkiye’deki değişimler çerçevesinde yeniden vizyon belirlemeye ihtiyacı vardı” diye konuştu.