BURSA’NIN 2030 HEDEFİ YÜKSEK YAŞAM KALİTESİ

Yeni Dönem Gazetesi 03.02.2013 Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ve 60′a yakın akademisyenin koordinasyonunda kentin tüm paydaşlarının önerileriyle şekillenen 2030 yılı 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Taslak Planı, Belediye Meclis üyelerine sunuldu. Nisan 2012′de başlayan planlama çalışmaları hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Handan Türkoğlu, çalışmanın planlamada katılımcılık açısından Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Tarımdan sanayiye, depremsellikten yapı stokuna kadar Bursa’nın mevcut durumunun rakamsal olarak ortaya konulduğunu, planlamanın da hem fiziksel hem de ekonomik ve sosyal dengeler gözetilerek yapıldığını anlatan Türkoğlu, “Ortak vizyonumuz ise doğal ve kültürel zenginliğini koruyan ve yaşatan, sektörel çeşitliliğini insan, çevre ve bilgi odaklı geliştiren ve yöneten, rekabet gücüne sahip, yenilikçi, yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve bölgesinde öncü Bursa” dedi.

YAŞAM KALİTESİ YÜKSELTİLECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu çalışma ile Bursa’nın hem mevcut durumunun hem de 2030 projeksiyonunun rakamlarla ortaya konulduğunu söyledi. Bursa nüfusunun 2030larda 5-6 milyonlara çıkacağı yönünde açıklamalar yapıldığını belirten Altepe, “Bursa’nın 3 milyon sınırını 2020′li yılların başında aşacak. 2030′lu yıllarda 3,4 milyon, 2050′de ise 4 milyon sının aşılacak. 2010′da nüfus 60 bin arttı, artış sonraki yıl 50 bine, geçen yıl da 36 bine düştü. Çünkü hem doğum oranlan düşüyor hem de göç azalıyor. Çünkü Bursa’da yaşam kalitesi yükselmeye başladı. Standartları yüksek olan bir şehre göç olmaz. Siz şimdi gidip, Londra’ya, Paris’e yerleşebilir misiniz Bizim sanayi alanlarımız, konut alanlarımız yeterli. Bu veriler, yüksek yaşam . kalitesi hedefine daha kolay ulaşabileceğimizi gösteriyor” dedi.

BİLGİ TEKNOLOJİSİNE DAYALI ÜRETİM

Başkan Altepe, 2030 İl Çevre Düzeni Taslak Planı’na göre. mevcut sanayi alanlarının yeterli görüldüğünü, mevcut OSB’lerdeki boş alanların da halen faaliyette olan firmaların genişlemesi için uygun olduğunu belirtti Altepe. 2020 ve 2030 projeksiyonunda tarım ve sanayi sektöründe istihdam edilenlerin sayısının azaldığını, buna karşılık hizmet sektöründeki istihdamın artacağını belirterek, “Sanayi ve tarımda üretim sürecek, ancak bilgi teknolojilerinin kullanılmasıyla istihdam oranı azalacak. Eğer Bursa’nın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedef olarak belirtiyorsak,; bilgi teknolojilerine dayalı üretim yapmak zorundayız. Bugün bizim yurt dışına sattığınız-makinenin kilosu.3-4 avro iken, Almanya kilosunu 10.0 avroya satıyor. Biz “bunu en az 2030 Euro’ya çıkarmalıyız. Kore bunu başardı. Savaştan çıkmış bir Kore bizden 30 yıl ileride, 1 kilo uçak yedek parçası almak için 50 TIR fındık satıyoruz. Bu parçalan kendimiz üretelim, .fındığı da biz tüketelim. Bunu başaracak gücümüz yar. Nasıl yerli otomobilin konuşulduğu bir dönem de ilk kez yerli tramvayı, üretiyorsak, bunu yapacak gücümüz de var. Marka olan, kaliteyi yakalayan bir şehir olmanın yolu önce kendi markalarını üretmekten geçer” dedi.