BURSA’NIN ANAYASASI MERCEK ALTINA ALINDI

Bursa Haber 20.09.2011

 Bursa’nın geleceğine yön verecek olan 1 /100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Mimarlar Odası Bursa Şubesinde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Nisan 2011′de çalışmalarına başlanılan Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nda, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra planlanan faaliyetlerin gündeme getirildiği toplantıya, akademik odalardan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkam Necati Şahin, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ufuk Ay, Şehir Plancılan Odası Bursa Şubesi üyeleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar ve İl Özel İdaresi’nin ilgili birimlerinin yöneticileri katıldı. Toplantının açılışında söz alan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, 1 /100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plam’nın, kentin gelecekteki kimliğini belirleyeceğini ve Bursa’nın Anayasası konumunda olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin 1/100.000 ölçekli planda akademik odalarla birlikte hareket etmek istemelerini son derece memnuniyetle karşıladıklarım belirten Kaya, “Bu anlayışın kenti ilgilendiren tüm konularda devam etmesini ve katılımcılık ruhunun kamu kurumlan ile akademik odalar arasında devamlılık göstermesini arzu ediyoruz” dedi. Daha önceki 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlanırın da aynı katılımcılık anlayışı ile hazırlandığım hatırlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada sadece 1/100 bin ölçekli plana bağlı kalmayarak, 1/25.000,1/5.000 bin ve 1 /1000 ölçekli uygulama planlar da son derece önemli. Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek, kaliteyi ön plana çıkarmak için her türlü ortak çalışmaya hazırız. Mevcut planlarda insanların sadece yatacağı yerler değil, dünyadaki iyi örneklerin yer aldığı yaşam alanlarının yaratılması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin bu çalışmada akademik odaların bilgi birikimlerinden yararlanmak istemesi bizleri çok mutlu etti.” Kaya, Bursa’nm Anayasası konumundaki 1 /100.000 bin ölçekli çevre düzeni planının, yeni imar alanlan açmak yerine, kaçak ve çarpık yapılaşmanın yoğunlaştığı alanların sağlıklı ve nitelikli bir dokuya kavuşturulması adına bir vizyon oluşturması gerektiğini de sözlerine ekledi.
HERKESLE ÇALIŞMAK NİYETİNDEYİZ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar da, 1 /100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plam’nm başta deprem gerçeğini göz önüne alınarak, bu yönde Türkiye’de başaıılı örneklerinden de faydalanılarak hazırlandığım söyledi. Bursa’nm planlamasında aktif rol oynayabilecek herkesi başta akademik odalar olmak üzere oluşturulan çalışma gruplarının içerisinde görmek istediklerini vurgulayan Vardar, “Bu projeye katkı koyabilecek herkesten faydalanmak niyetindeyiz. Bursa’nın bundan sonrasının planlandığı daha sağlıklı, yaşanılabilir bir kent olması için çalışıyomz” şeklinde konuştu.
1 /100.000 ölçekli planda kaçak yapılaşmayı atlayan veya kabul eden bir felsefe içerisinde asla yer almayacaklarım dile getiren Vardar, planlama mantığında fiziki ve sosyal etkileşimleri mutlaka dikkate alacaklarını aktardı.