BURSA’NIN ANAYASASI OLACAK PLAN HAZIR

Bursa’nın anayasası olacak plan hazır
Kentler, özellikle de Bursa gibi kabına sığamayan ve sürekli gelişen kentler artık yalnızca imar planlarıyla kontrol edilip yönetilemiyor. Bir de strateji planlan var ki, kentin anayasası özelliği taşıyor.
İşin püf noktası şu: II Çevre Düzeni Planı adını taşıyan strateji planları hangi bölgenin imara açılacağını, ya da kaç kat izin verileceğini planlamıyor. Aksine, il ya da bölgenin neresinde ne tür çalışmalar yapılabileceğini planlıyor.
İşte…
Bu özellikteki strateji planlanndan ilki 1998 yılında Orhan Taşanlar’ın Bursa Valisi ve Erdem Saker’in de Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Bursa Anayasası olarak hedeflenip 2020 Strateji Planı adıyla hazırlandı.
Ancak…
Büyük hedefleri olan plan, kente yönelik göç ve sanayi akımlarının yanında, yeni yatırım kollarının gelişmesiyle zamanından önce yetersiz kaldı.
Bunun üzerine…
Yeni bir İl Çevre Düzeni Planı olarak yeni bir 1/100.000 ölçekli plan için ilk adım 11 Mart 2010 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde atıldı.
Bu planın paralel yürüyeceği çalışma için de 6 Ağustos 2010 tarihli İl Genel Meclisi’nde karar alındı.
Sonra da…
Kararlar gereği ortak protokol imzalanmasıyla Nisan 2011′de her iki kanaldan birden çalışmaların startı verildi.
Plan çalışması için 5 ayrı odak noktası oluşturulup 8 ayrı sektör kuruldu. Danışman olarak 60 öğretim üyesi görev aldı. Konut, turizm, sanayi, ticaret, ulaşım konularında 5′er kişinin çalıştığı 5 planlama bürosu kuruldu.
İlçelerin belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri. akademik odalardan 500′e yakın katılım sağlandı.
Mutfakta…
Yani planlama merkezinde ise 100 kişi çalıştı. Böylece toplamda 800 kişilik dev bir ekip Bursa planı için görev aldı.
Nisan 2011 den bu yana yüzlerce kurum ve kuruluşta binlerce kişiyle görüşüldü, planın amaçları anlatıldı, görüşleri alındı.
Ankara’ya bile gidildi Bursa’ya yatınm hedefleyen kuruluşlara plan anlatıldı, görüşler soruldu, düşünceler iletildi.
Bu yolla…
Bir plan çalışmasında bugüne kadarki en yüksek katılım sağlandı.
İşte…
Büyükşehir Belediyesi ile İl Genel Meclisi adına İl Özel Idaresi’nin ortak yürüttüğü çalışmayla hazırlanan ve Bursa’nın Anayasası olacak İl Çevre Düzeni adlı stratejik planın hazırlığı tamamlandı.
Şu anda…
Plan hem Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, hem de İl Genel Meclisi’nin ilgili komisyonlarında ele alınmayı bekliyor. Komisyon çalışmaları başlamadan önce her iki meclise de planda gelinen nokta ile ilgili son kez bilgilendirme yapılması öngörülüyor.