BURSA’NIN GELECEĞİ KONUŞULUYOR

Bizim Anadolu 11.10.2011 Bursa’nın imar anayasası olarak kabul edilen 1/100000 ölçekli il çevre düzeni planıyla ilgili bilgilendirme toplantıları sürüyor. Kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve meslek odaların temsilcilerinin katıldığı toplantılarda Bursa bütün yönleriyle ele alınıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre ortaklaşa hazırlanan 1/100000 ölçekli Bursa il çevre düzeni planı için her kesimin görüşünü alınıyor. Merinos AKKM’de düzenlenen toplantıların ilkinde planın güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri (GZFT) ele alınmıştı. Çeşitli kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve meslek odaların temsilcilerinin katıldığı ikinci toplantıda ise şehrin ulaşım, lojistik, altyapı, konut ve mekan kalitesi tartışılarak öncelikler belirlendi.
Aralık sonuna kadar devam edecek olan toplantıların ardından stratejik kararlar alınacak. Böylece planlar şeffaf bir şekilde hazırlanacak.