BURSA’NIN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

 Bursa Hayat Gazetesi 23.05.2013 Bursa Mühendis ve Mimar İş Adamlan Demeği’nin (BUMİAD) konuğu İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Handan Türkoğlu oldu. Bursa İl Çevre Düzeni Planını hazırlayan teknik heyetin Başkanı ve aynı zamanda kendisi de Bursalı olan Handan Türkoğlu, planı ve nasıl hazırladıklarını anlattı. 2030 yılı Bursa İl Çevre Düzeni Planı BUMİAD Üyelerine anlatıldı. Prof. Dr. Handan Türkoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram Vardar’ın konuk olduğu toplantı, BUMİAD Tesisinde gerçekleşti.

PLAN ANALİZİ

Bursa’nın üst ölçekli plan geçmişi, il çevre düzeni planının yapılanmasının gerekçeleri, planlama yaklaşımı, katılımlı planlama süreci, Analiz-Sentez çalışmaları, ilkeler ve plan kararları, 2030 yılı Bursa İl Çevre Düzeni Planı ve Planlama Bölgelerine yönelik uygulama hükümlerini anlatan Prof. Türkoğlu, Bursa’da yeni konut alanı ve sanayi alanı açmaya gerek olmadığını söyledi. Türkoğlu, “Daha önce yapılan kent planlamalarında Bursa’nın gelişme planları yapılmıştır. Bursa’da yeni bir konut alanı açmaya gerek yoktur. Yeni sanayi alanlarına da gereksinim yoktur. Bursa’da özellikle riskli ve konut alanlarını tehdit eden sanayilerin taşınacak durumda olanlarının kapasiteleri bazı sanayi alanlarına nakledilmesi söz konusu iken, bazı sanayi alanlarında da iyileştirme söz konusu olacaktır. Yeni sanayi alanlan açılmayacak, mevcut sanayi alanları etkin kullanılacaktır. Gelecekte sanayi istihdamının azalacağı, ticaret istihdamının artacağı bir nevi hizmetlere bürünüyoruz. İnsan yoğun sanayi, gelecekte bilgi ve teknoloji yoğun sanayi olacak. Yani sanayinin ekonomideki payını gelecekte yok etme gibi bir çabamız yok.” dedi. Düzenli ve düzensiz planlanmış alanları anlatan Türkoğlu, tarım alanlan ve deprem riski taşıyan bölgeleri, Kemalpaşa, İnegöl, Yenişehir ve Gemlik gibi alanlar olarak tanımladı. Yıldırım Bölgesi ve Osmangazi ilçesinin ova kısmında hem düzensiz, hem yol, hem ova olması nedeniyle kentsel dönüşümde ilk bölgelerden biri olmasının doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti. Türkoğlu; okul hastane, yeşil alan gibi donatı eksikliği ve dağılımında dengesizlik olduğunu vurguladı.

KENTİN MERKEZİ

Türkoğlu, “2030 yılı 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nda odak noktası alman Osmangazi Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinin 1. Derecede Merkez; İnegöl, M. Kemalpaşa, Karacabey, 2. derecede merkez; Gemlik Orhangazi 3. Derecede merkez, dağ yöresi ise 4. Derece merkez olarak belirlendi” şeklinde konuştu. Bursa Nüfusunun 2030 yılında 3,4 milyon olarak belirlendiğinin altını çizen Türkoğlu, turizm ve ulaşım konusunun da önemle değerlendirildiğini ifade etti. Kentin geleceğine yönelik kararların senteze ulaşmasına yönelik tartışmaları fikirleri ortaya koymak gerektiğini kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bayram Vardar ise “Meclis onayından geçmiş olan bu proje, bir sonuç değil, başlangıçtır ve Bakanlığın onayına da sunulmuştur. Bundan sonraki süreçte herkesin katkısını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. BUMİAD Başkanı İlker Özaslan da “Bursa; tarih, kültür, turizm, sanayi gibi birçok çeşitliliği bünyesinde bulunduran bir kenttir. Bu sektörel çeşitlilikle birlikte sivil toplum kuruluşları da sürece katılmalıdır” ifadelerine yer verdi.