BURSA’NIN GELECEK VİZYONU ŞEKİLLENİYOR

Yeni Dönem 25.10.2011 Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nce ortak hazırlanan ’1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’nın vizyon belirleme çalıştayı Merinos AKKM’de yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, il müdürleri, İTÜ öğretim görevlileri ve şehir plancıları katıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Karadağ,
Bursa’nın yeni kurulan bir şehir olmadığını, 15 milyon yıl öncesine ait kalıntılar tespit edildiğini dile getirdi. Bursa gibi bir şehrin 3 yıllık, 10 yıllık ve 100 yıllık planlarının olması gerektiğini belirten
Karadağ, “Bu konuda devlet ve belediyeler öncü olmalıdır. Şehirler daha düzenli olmadır” dedi. Nisan ayında başlayan çalışmaların şeffaf şekilde devam ettiğini belirten Karadağ,herkesimden insanın çalışmalara katılmasının önemli olduğunu kaydetti.

EN BÜYÜK SIKINTI PLANSIZLIK

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Müfit Aydın’da İl Çevre Düzeni Planı’nın Bursa’nın geleceğini yönlendireceğini söyledi. Çalışmalar kapsamında sanayi, tarım, konut, yaşam kalitesi, kentsel riskler,bölgesel kalkınma, doğal çevre, tarihi mirasın korunması, yerel yönetişim, ticaret ve hizmetler, turizm, ulaşım,lojistik ve altyapı sektörleri hakkında verilerin toplandı.Bundan sonraki
aşamalar ise ‘stratejilerin ve projelerin tanımlanması’, ‘eylem planlarının hazırlanması’ ve ‘planın üretilmesi’ olacak.