BURSA’NIN GELECEK VİZYONU ŞEKİLLENİYOR

Önce Vatan 26.10.2011 Bursa‘nın geleceğini şekillendirecek olan ’1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’, ilçe belediye başkanlarının katıldığı çalıştayda tartışıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre ortaklaşa hazırlanan ’1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nın vizyon belirleme çalıştayı Merinos AKKM’de yapıldı. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, il müdürleri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim görevlileri ve şehir plancıları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Karadağ, Bursa‘nın yeni kurulan ‘bir şehir olmadığını, 15 milyon yıl öncesine ait kalıntılar tespit edildiğini dile getirdi. Bursa gibi bir şehrin 3 yıllık, 10 yıllık ve 100 yıllık planlarının olması gerektiğini belirten Karadağ, “Bu konuda devlet ve belediyeler öncü olmalıdır. Şehirler daha düzenli olmadır. Bursa, tarih, kültür ve sanayi şehridir. Bu çalışmalarla, değerlerimizin önünü açacak, gençlerimize, torunlarımıza güzel bir miras bırakacak projeler üretilmesini temenni ediyorum” dedi.

Nisan ayında başlayan çalışmaların şeffaf şekilde devam ettiğini belirten Karadağ, her kesimden insanın çalışmalara katılmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili Müfit Aydın ise, İl Çevre Düzeni Planı’nın Bursa‘nın geleceğini yönlendireceğinisöyledi. Çalışmalar kapsamında sanayi, tarım, konut, yaşam kalitesi, kentsel riskler, bölgesel kalkınma, doğal çevre, tarihi mirasın korunması, yerel yönetişim, ticaret ve hizmetler, turizm, ulaşım, lojistik ve altyapı sektörleri hakkında verilerin toplandığını ifade eden Aydın, “Türkiye’de plansızlık en büyük mesele. Bu planları doğru ve iyi bir şekilde yapmalıyız. Gelecek kuşaklara doğru bir şeyler bırakmalıyız. Bilim insanlarının bu konuda çok üreticiolması gerekir. Kamu kurumlarının da bu üreticiliği algılaması ve uygulaması gerekir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Handan Türkoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çeşitligörüşmeler yaparak birinci aşamayı tamamladıklarını hatırlatan Türkoğlu, akademisyenlerin de yer aldığı bir proje yönetim merkezi oluşturduklarını belirtti. Türköglu bundan sonraki aşamaların stratejilerin ve projelerin tanımlanması’, ‘eylem planlarının hazırlanması’ ve ‘planın üretilmesi’ süreciyle devam edeceğini ifade etti.