BURSA’NIN İMAR PLANLAMASINI UZMANLAR OLUŞTURACAK

Günboyu 13.10.2011

Bursa’nın tüm konularının uzmanlar tarafından konuşulduğu ’1/100000 Ölçekli il Çevre Düzeni Planı’nın bilgilendirme toplantılarında, ‘Kentsel riskler,bölgesel kalkınma, doğal çevre ve tarihimirasın korunması’konularıdeğerlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Özel idaresi tarafından 5302sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre ortaklaşa hazırlanan ’1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’çalışmaları şeffaf ve katılımcılık esasıyla devamediyor. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen toplantılara, kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve meslek odaların temsilcileri katıldı. Sektörel ve tematik konuların ele alındığı toplantılarda, ‘Kentsel riskler, bölgesel kalkınma, doğal çevre ve tarihi mirasın korunması’konuları uzmanlar tarafından konuşuldu. Katılımcıların konular hakkında bilgi, birikim ve önerilerini paylaştıkları toplantılarda,kentin öncelikleri belirlendi. Aralık sonuna kadar devam edecek olan toplantılar sonucunda planlama kararlarına götürecek stratejik kararlar alınacak.