GELECEĞİMİZİ PLANLIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, İl Çevre Düzeni Planı’nın ‘kentin anayasası’ olduğunu söyleyerek, “Bursa’nın geleceğini çok önemsiyor ve adımlarımızı buna göre atıyoruz” dedi Başkan Altepe, 1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Planı’na yönelik bilgilendirme toplantısında,Bursa’nın vizyon bir kent olması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bursa’nın sanayi şehri özelliğinin yanı sıra turizm zenginlikleri ile ön plana çıktığını belirten Altepe, “Geleceğimizi hep birlikte planlayacağız.Kentin geleceği şahısların menfaatinden değil, toplumun menfaatinden geçiyor.Bulunduğumuz yüzyıl kentlerin yüzyılı olacak. Artık şehirler birbiriyle yarışıyor” dedi.

BURSA ÇOK HIZLI BÜYÜYOR

Başkan Altepe, Bursa’nın hızlı büyüyen bir şehir olduğunu da dile getirerek, “Bursa, 50 yılda 17-18 kat büyüdü. Bu büyümeyle birlikte sıkıntılar da büyüyor. Ancak geleceği düşünerek adımlarımızı atmalıyız. Bu kentin geleceği şahısların değil, toplum için önemli. En büyük amaçlarımızdan biri çalışmalarımızda paylaşımı ve katılımı sağlamaktır. Herkes burada elini taşın altına koysun istiyoruz. Bizler her alanda başta çevre ve ulaşım olmak üzere haklın desteğini almalıyız”şeklinde konuştu.
Altepe nh karan kesin İl Çevre Düzeni Planı’yla ilgili toplantıda konuşanBaşkan Altepe, Bursa’nın geleceğinin şahısların değil, toplumun menfaatine göreplanlanacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,Bursa’nın sanayi şehri özelliğinin yanı sıra turizm zenginlikleri ile ön planaçıktığını belirterek, “Geleceğimizi hep birlikte planlayacağız. Kentingeleceği şahısların menfaatinden değil, toplumun menfaatinden geçiyor.Bulunduğumuz yüzyıl kentlerin yüzyılı olacak. Artık şehirler birbiriyleyarışıyor” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Özel İdaresi
tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre ortaklaşa hazırlanan ‘ 1/100000′ ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamındabilgilendirme toplantısı yapıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndedüzenlenen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,1/100000 planın önemli olduğunu ifade etti. Planlamaların kentingeleceğiveanayasası olduğunu dile getiren Altepe, “İnşallah bu planı en güzelşekilde gerçekleştirmek bizlere yakışır. Bursa’mız her konuda örnek. Buplanlarla da örnek olacak. Bursa’nın geleceği çok önemli. Şu anda içindeyaşadığımız asır, kentlerin asrıdır. Şehirler yarışıyor. Her şehir daha çağdaşgörünüme kavuşmak, sağlıklı ve ulaşılabilir olmak için çalışıyor. Kentindeğerlerinin öne çıkması, kentin geleceğinin daha parlak olması gerek. Bukonuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bursa, özellikli bir kent. Her türlünimeti üzerinde barındırıyor” diye konuştu.

BURSA’NIN GELECEĞİ PLANLANIYOR
Bursa’nın her türlü birikimi olan bir şehir olduğunu söyleyen Altepe, Bursa’nınsanayi şehri özelliğinin yanı sıra turizm zenginlikleri ile ön plana çıktığımbelirtti. Altepe, “Bursa’mızın öne çıkan tek kimliği, sanayi şehriolmasıdır. 25′i aşan sanayi bölgemiz var. Şehrin her bölgesi sanayi ile kaplı.Bu şehrin çağdaş bir kent olması için herkese görevler düşüyor. Tüm kurum vekuruluşlarımıza büyük iş düşüyor. Daha sağlıklı bir şekilde planlanma şart.Üniversite öğretim üyelerimiz tüm alanlarda inceleme ve araştırmalarınıyapıyor. Çalışmalarımız şeffaf bir ortamda sürüyor. Geleceğimizi hep birlikteplanlayacağız. Yapacağımız anayasa çok önemli. Elimizden gelen katkıyıgöstereceğiz. Önemli olan katılımı sağlamak. Bunu sağlayalım ki, herkessorumluluk üstlensin. Bunu istiyoruz. Şehrin problemlerinin çözülmesi şart. Bukonuda herkes, işin içinde olmalı. Bizler her alanda bunları yapmaya gayretediyoruz. Halkın desteği mutlaka olmalı” ifadelerini kullandı.  Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, İl GenelMeclisi’ndeki görüşmelerin planlar doğrultusunda devam ettiğini söyledi.Bursa’nm bölgesel gelişmişliği hakkında bilgi veren İstanbul Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülden Erkut, Bursa’nm en hızlı büyüyenşehirlerden biri olduğunu kaydederek, “Bursa, Türkiye’de bilim veteknoloji alanında kilit illerden birisi” dedi. Bilgilendirmetoplantısında söz alan öğretim üyeleri, ’1/100000′ ölçekli Bursa İl ÇevreDüzeni Planı çerçevesinde doğal yapı, turizm, tarihi kültürel miras, sanayi,konut, ticaret ve ulaşım alanlarında bilgi verdi.