BURSA’NIN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

BURSA’NIN ANAYASASI OLARAK NİTELENDİRİLEN ‘1/100000 ÖLÇEKLİ BURSA İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI’ ÇALIŞMALARI  SÜRÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından ortaklaşa hazırlanan ‘1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’ kapsamındaki çalışma grup toplantılarında, kurum temsilcilerinin önerdiği projelerin detayları görüşülmeye başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesine göre ortaklaşa hazırlanan ‘1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nın katılımlı planlama sürecinin başlangıcı olan çalışma grup toplantıları, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) yapılıyor. Doğal Çevre ve Tarihi Mirasın Korunması, Kentsel Riskler, Yerel Yönetişim, Ulaşım-Lojistik-Altyapı, Sanayi ve Tarım, Konut ve Yaşam/Mekan Kalitesi ile Ticaret-Hizmetler ve Turizm başlığındaki çalışma grup toplantılarına, tematik ve sektörel gruplar, kurum ve kuruluş temsilcileri, meslek ve akademik odaların temsilcileri katıldı. Toplantılarda, ilgili kurum temsilcilerinin önerdiği projelerin detayları görüşüldü. Çalışma grup toplantıları, Nisan ayının ortalarına kadar devam edecek.