BURSA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Bursa’nın geleceğinin yeniden şekillendirileceği ’1/100.000 Ölçekli Bursa  Çevre Düzeni Planı’ hazırlıkları kapsamında, tüm kurum-kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri ile akademisyen ve uzmanların katılımıyla düzenlenen odak grup toplantıları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, İl Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında Bursa’nın stratejik kararları belirlenerek, geleceğinin şekillendirileceğini söyledi. İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte nisan ayından bu yana devam ettiğini hatırlatan Avşar, bundan sonraki çalışmaların odak grup toplantıları ile bölgesel değerlendirme, doğa ve tarihsel mirasın korunması, sanayi, ticaret ve hizmetler, konut ve sosyal donatı alanları, ulaşım, altyapı, turizm ve tarım alanları, orman alanları ve yer bilimleri bazında devam edeceğini söyledi.

Bursa herkesin katılımıyla şekillenecek

Bu hafta yapılacak odak grup toplantılarının 5 gün süreceğini hatırlatan Avşar, “Paralel oturumlarla devam edecek 40 toplantıya 700’e yakın kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, özel sektör temsilcisi ile uzmanlar katılacak. Artık dünyada katılımlı planlama süreci benimsenmiş olup 1976 ve 1996 yıllarında yapılan habitat toplantılarında sivil katılımcılığa vurgu yapılmıştır. Biz de bu sürecin en başından beri gerek kent konseyi aracılığıyla yaptığımız çalışmalarda gerekse şu an devam etmekte olan ’1/100.000 Ölçekli Bursa  Çevre Düzeni Planı’ süreci ile katılımlı planlamaya önem vermekteyiz. Yapmakta olduğumuz ve gelecekte de devam edecek olan toplantılar bu amaçla yapılmaktadır. Böylelikle Bursa’nın sorunları tespit edilerek çözüm yolları birlikte bulunacaktır. Toplantılarımız süreç içerisinde daha da yoğunlaşarak devam edecek. Bursamız İçin iddia sahibi olan her kesimin katılımıyla bu süreci yürüteceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Bayram Vardar ve Mustafa Altın ile Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy’un da katıldığı toplantıda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu, yaptığı konuşmada bu toplantıların bir beyin fırtınası olduğunu belirtti. Karar vericiler, sektör, sivil toplum temsilcileri, uygulayıcılar ve uzmanlarla yapılacak tüm toplantıların, raporlanacağını kaydeden Prof. Dr. Türkoğlu, alınacak sonuçlara bağlı olarak stratejiler ve bu stratejilere göre eylem planları ve son olarak da planların belirleneceğinin altını çizdi.

Çalıştayın açılış toplantısının ardından, karar vericiler, sektör, sivil toplum temsilcileri, uygulayıcılar ve uzmanlar kendi alanlarındaki odak grup toplantılarına geçti. 5 gün sürecek toplantıların sonunda ’1/100.00 Bursa  Çevre Düzen’i Planı süreci ile ilgili önemli sonuçlar elde edilecek.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar daha sonra ilgili oldukları salonlara ayrıldılar.

Bölgesel Değerlendirme, Sosyo-Ekonomik Yapı, Ulaşım-Altyapı-Lojistik Sektör Toplantıları

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Handan Türkoğlu’nun yaptığı Bölgesel Değerlendirme, Sosyo-Ekonomik Yapı, Ulaşım-Altyapı-Lojistik Sektör Toplantısı; Büyükşehir Belediyesi uzmanları, akademisyenler, İlçe Belediyelerinden görevli kişilerin katılımı ile 10:00-12:00 saatleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Seminer salonu 4’te gerçekleştirildi. Bursa İli bütünsel düşünülerek kısa ve net cevaplar verilmesinin sağlıklı olacağı vurgulandı.

Sanayi ve Tarım Sektör Toplantıları

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Ocakçı’nın yaptığı Sanayi ve Tarım sektör toplantısı, İlçe Belediyelerinden ve Kaymakamlıklarından görevli kişilerin katılımı ile 14:00-16:00 saatleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi seminer salonu 5’te yapıldı.

Hizmetler-Turizm-Konut ve Sosyal Donatılar

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Handan Türkoğlu’nun Hizmetler-Turizm-Konut ve Sosyal Donatılar Sektör toplantısı, Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İlçe Belediyelerinden görevli kişiler, akademisyenler katılımı ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi seminer salonu 4’te yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresinin ortaklaşa yürüttüğü ’1/100000 Ölçekli Bursa  Çevre Düzeni Planı’ Odak grup toplantılarından sonra planlama süreci içersinde katılım modeli çalışma grup toplantıları ile devam edeceği bildirildi.