ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI BAŞLADI

1/100000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planının katılımlı planlama süreci kapsamında olan çalışma grubu toplantılarının ilki Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde   gerçekleştirildi. 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen toplantıların ilk gününde Konut ve Yaşam/mekan kalitesi, Sanayi ve Tarım, Kentsel Riskler, Bölgesel Kalkınma gruplarının toplantıları yapıldı. 23 Eylül Cuma Günü ise Doğal Çevre ve Tarihi Mirasın Korunması, Yerel Yönetişim, ticaret,hizmetler ve Turizm ile Ulaşım,lojistik,altyapı  gruplarının toplantıları yapıldı. Alanlarında uzman kurum, akademik oda ve sivil toplum  temsilcilerinin katıldıkları  toplantılarda  Bursa’nın bu alanlardaki güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve bu alanlardaki muhtemel tehditler üzerinde duruldu. Aralık ayının sonuna kadar sürecek olan toplantılarda 6 ay boyunca toplanan sektörel ve tematik alanlardaki veriler dahilinde  karşılılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunulup, planın katılımcılık aşamasına katkı yapılmış olacak.