ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI SÜRÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve  Bursa İl Özel İdaresi tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesine göre ortaklaşa hazırlanan1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında yapılan çalışma grubu toplantılarına 9 mart cuma günü yapılan toplantılarla devam edildi. Sanayi-Tarım, Konut ve Yaşam/Mekan Kalitesi, Ticaret-Hizmetler-Turizm ve Bölgesel Değerlendirme gruplarının katıldıkları toplantılarda  Bursa’nın geleceğine ışık tutacak olan  stratejiler, hedefler ve projeler konuşuldu. Toplantılara Bursa’nın önde gelen kamu-kurumu, sivil toplum ve özel sektör temcilleri katıldı.