Sektörel Analiz Başlıkları

Sektörel Analiz Başlıkları
Bölgesel Değerlendirme
Doğal Yapı (Yer Bilimleri, İklim, Jeomorfoloji, Orman Alanları, Tarım Alanları ve Toprak Analizi, Çevre Sorunları)
Konut  ve Sosyal Donatı Alanları
Ulaşım Lojistik İşlevsel Bağlantılar ve Teknik Altyapı
İmalat Sanayi – Madencilik
Ticaret ve Hizmetler
Turizm
Tarihi Mirasın Korunması
Sosyal Demografik Yapı
Katılımlı Planlama